img{ width: auto; height: auto; max-width: 100%; max-height: 100%; }
笔记本

联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册_使用说明书

上传者:联想专营 来源:联想官网 2019-08-07 17:12 已帮助

为您提供联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册最新官方正式版用户手册操作指南使用说明书电子版.pdf格式在线查阅免费下载,方便用户在电脑或手机上快'...


【说明书内容摘要】


  为您提供联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册最新官方正式版用户手册操作指南使用说明书电子版.pdf格式在线查阅免费下载,方便用户在电脑或手机上快速了解联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册系列介绍、性能参数、常见问题、故障排除、安全使用、新手操作指南及保养知识等。

【说明书目录】


1. 熟悉打印机 ........................................................................................ 1
1.1 文档集 ............................................................................................................. 2
1.2 空间要求 ......................................................................................................... 3
1.3 摆放打印机... ............................................................................................... 4
1.4 打印机部件 ..................................................................................................... 5
1.5 耗材与附件 ..................................................................................................... 7
2. 防静电保护 ........................................................................................ 8
3. 安装打印机 ........................................................................................ 9
3.1 包装箱中的组件 .............................................................................................. 9
3.2 拆开打印机的包装 ......................................................................................... 10
3.3 安装打印部件 ................................................................................................ 16
3.4 安装碳粉盒 ................................................................................................... 22
3.5 装入纸盘 1 (通用纸盘) .............................................................................. 24
3.6 装入纸盘 2 (标准纸盘) .............................................................................. 27
3.7 出纸盘 ........................................................................................................... 30
3.8 安装附件 ....................................................................................................... 31
3.9 接通/打开打印机的电源 .............................................................................. 32
4. 关于接口面板 .................................................................................. 33
5. 下一步做什么? ............................................................................... 34
6. 配置菜单概述 .................................................................................. 35
7. 关于控制面板 .................................................................................. 36
7.1 控制面板 LED 指示灯 ................................................................................... 37
7.2 控制面板按键 ................................................................................................ 38
7.3 手动选择 Ethernet IP 地址 ............................................................................ 40
8. 故障排除 .......................................................................................... 42
9. 附件与耗材 ...................................................................................... 43
10. 管制符合性 ...................................................................................... 44
11. 安全信息 ......................................................................................... 45
12. 保修注意事项 .................................................................................. 47

 
联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册_使用说明书完整版说明书详情
说明书格式: PDF
说明书大小: 5.55MB
说明书页数: 61页
文件下载:联想彩色激光打印机C9500N硬件用户手册_使用说明书.pdf(为您提供官方下载通道,如无则提供网盘通道)  
云盘通道: 百度云盘
备用通道: 城通云盘 皮皮云盘 蓝奏云盘

温馨提示:"城通云盘"和"皮皮云盘"下载速度较快,有少量广告弹窗。百度企业云盘电脑端浏览可在线直接查阅。手机端无法直接浏览需要下载到手机里查看。

手机下载提示:

因本站所有的用户指南、手册或说明书均是PDF文档,手机下载、阅读PDF文档需要APP应用支持。部分会员可能未安装PDF阅读器不能正确阅读下载的PDF文档。敬请您确保手机已经安装PDF文档阅读器!安卓手机和计算机,推荐下载官方的 PDF阅读器,苹果iPhone手机请直接使用原装的iBook应用App。

1.本站所有说明书均来自用户上传或者互联网收集,不能保证时效性和准确性,仅供您做参考;2.版权均归厂家或公司所有,我们只做收集整理,不会对内容做任何改动;3.如果本站内容对您的版权有所侵犯,请发E-mail到Lzh071@qq.com联系删除!

网友点评